Free teen porn sarasota hookup

Rated 3.85/5 based on 992 customer reviews

(He just scratched his head.) 2) Magkamot ka na lang ng ulo.

(Slaughter the cow now.) Word: kausap Active Verb: kumausap Passive Verb: kausapin English Definition: 1) person with whom one is conversing (noun) 2) to talk with ---KAUSAPIN (verb) Examples: Kausapin mo si Pedro tungkol sa balak mo.(Just scratch a cat.) Word: kanlong Active Verb: kumanlong Passive Verb: ikanlong English Definition: 1) to hide from view -- KUMANLONG (verb) 2) to hide something from view -- MAGKANLONG, IKANLONG (verb) Examples: 1) Kumanlong siya sa ilalim ng puno.(He took shelter under the tree.) 2) Ikanlong mo ang mga damit sa silong ng bahay.(Grope for the flashlight inside the house.) Word: kapit1 Active Verb: magkapit Passive Verb: ikapit English Definition: 1) to hold, to grasp -- KUMAPIT, KAPITAN (verb) 2) to attach to, to connect to --- IKAPIT (verb) 3) to hold on to each other, to join -- MAGKAPIT (verb) Examples: 1) Kumapit siya sa akin.(He held on to me.) 2) Ikapit mo ang kamay mo sa balikat ng bata.

Leave a Reply